Referencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
www.mzv.sk

 

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
www.cvtisr.sk

 

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
www.sopsr.sk/web/

 

 

Slovenský pozemkový fond
www.pozfond.sk

 

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
www.indprop.gov.sk

 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.siov.sk