GDPR suite

Produkt GDPR suite je riešenie na podporu ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov – od úvodnej analýzy až po prevádzku. Spoznajte výhody produktov z rady GDPR suite a vyberte si z veľkého množstva zaujímavých rozšírení, ktoré Vám pomôžu zabezpečiť súlad s legislatívou o ochrane osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z.z.

PLNOHODNOTNÁ PODPORA SLOVENSKÉHO JAZYKA

Hľadáte riešenie, ktoré vie pracovať aj s osobnými údajmi, skloňovanými podľa pravidiel slovenského jazyka? Nástroj GDPR suite je riešenie presne pre Vás.

IDENTIFIKÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV AJ BEZ DIAKRITIKY, ČI S RÔZNOU VEĽKOSŤOU PÍSMA

Osobné údaje môžu byť zadané aj bez diakritiky či v rôznej veľkosti písma. Naše nástroje si vedia aj s týmito situáciami hravo poradiť.

ZVÝRAZŇOVANIE HĽADANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Neviete prečo naše nástroje identifikovali dané dokumenty, že obsahujú osobné údaje o dotknutej osobe? Prostredníctvom rozhrania GDPR suite uvidíte zvýraznené časti dokumentov s osobnými údajmi a Vy tak vždy presne viete prečo boli vrátené práve dané výsledky.

PRVOTRIEDNA PODPORA PRODUKTU EntSearch

Potrebujete okrem nástroja na odhaľovanie osobných údajov aj kvalitný vyhľadávač s plnou podporou slovenského jazyka? Využite toto riešenie v synergii s naším produktom EntSearch a vyriešte dva problémy súčasne.

NÁHĽAD NAD DOKUMENT

Chceli by ste vidieť obsah dokumentov z jedného používateľského rozhrania? Otravuje Vás neustála zmena grafického rozhrania a dlhé čakacie doby? Riešenie GDPR suite myslelo aj na tento rozmer, a preto je možné sa pozrieť na všetky výsledky vyhľadávania priamo z tohto nástroja.

VYŤAŽOVANIE DÁT Z NEŠTRUKTUROVANÉHO TEXTU

Hľadali ste riešenie, ktoré sa vie vysporiadať s nástrahami extrakcie menných entít (osoby, miesta, dátumy,...) v slovenskom jazyku? Riešenie GDPR suite spĺňa Vaše požiadavky prostredníctvom využitia pokročilých funkcií.

ANALYZUJTE RÔZNE ZDROJE ÚDAJOV

Pracujete vo svojej práci s mnohými IT systémami? GDPR suite má podporu pre sadu rôznych systémov, nad ktorými je možné vykonávať vyhľadávanie osobných údajov. Podporované dátové zdroje :
 • Fabasoft od verzie 2013
 • Sharepoint od verzie 2013
 • LDAP
 • Active Directory
 • Filesystem
 • Webové stránky
 • Relačné databázy
 • Email
 • Špecializovaný konektor po dohode

NAŠE RIEŠENIE VÁM UŽ V ZÁKLADE UMOŽNÍ VYKONAŤ

 • právo na prístup k údajom (prostredníctvom reportov a odpisov)
 • právo na opravu (referenciou)
 • práva na vymazanie/ zabudnutie (referenciou)
 • právo na obmedzenie spracúvania (referenciou)
 • právo na prenosnosť údajov (štruktúrovaným exportom)

 KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • prvotná analýza osobných údajov v informačných zdrojoch klienta
 • automatizovaná identifikácia osobných údajov v štruktúrovaných (napr. tabuľky) aj v neštrukturovaných zdrojoch (Word, PDF, ...) prostredníctvom IT prostriedkov
 • analýza vykonávaná vyškoleným technikom
 • výstupom je report s identifikovanými typmi/kategóriami osobných údajov v jednotlivých systémoch
 • report slúži ako podklad pre GDPR rozdielovú analýzu
 • integračné rozhrania v read-only mode
 • konsolidovaný pohľad na osobné údaje vrámci organizácie
 • tvorba výstupov v súlade s nariadením pri žiadostiach dotknutej osoby (výpisy, poskytnutie kópií údajov, poskytnutie štruktúrovaného presunu údajov,...)
 • intuitívne webové rozhranie
 • predpripravená sada základných typov osobných údajov s možnosťou rozšírenia o špecifické typy
 • implementácia rozšírenia anonymizácie Anonyma so zachovaním dátovej integrity naprieč systémami

BENEFITY RIEŠENIA

 • doplnok pre právnu analýzu systémov (technická služba pre právnu analýzu GDPR)
 • komplexná kontrola nad správou osobných údajov
 • minimalizácia nákladov na úpravy systémov vrámci organizácie, ktoré sú pokryté GDPR suite
 • centralizované zabezpečenie súladu prostredníctvom jedného technického komponentu