EntSearch

Produkt EntSearch je enterprise search riešením, ktoré ponúka konsolidovaný pohľad nad dátami z rôznych firemných databáz. Spoznajte výhody produktu EntSearch a vyberte si z veľkého množstva zaujímavých rozšírení, ktoré pomôžu zefektívniť prácu zamestnacov a optimalizovať chod spoločnosti.

Vyhľadávanie informácií patrí medzi každodenné činnosti, ktorými trávia zamestnanci výraznú časť dňa. Redukcia času potrebného na získanie relevantných informácií do značnej miery ovplyvňuje úspech podnikania a znižuje náklady s tým spojené. Riešenie EntSearch vyhľadáva relevantné informácie v rôznych informačných zdrojoch dát a to všetko za zlomok sekundy.

VYHĽADÁVAJTE NAD RÔZNYMI ZDROJMI

Pracujete vo svojej práci s mnohými systémami?
EntSearch má podporu pre sadu rôznych systémov, nad ktorými je možné vyhľadávať. Podporované dátove zdroje:
 • Fabasoft od verzie 2013
 • Sharepoint od verzie 2013
 • Filesystem
 • Webové stránky
 • Relačné databázy
 • Email
 • Špecializovný konektor po dohode

KĽÚČOVE VLASTNOSTI ENTSEARCH

 • plnohodnotná podpora slovenského jazyka
 • vyhľadávanie bez diakritiky a veľkosti písma
 • podpora synonymických výrazov
 • zvýrazňovanie hľadaných výrazov
 • podpora slovníkov so špeciálnym významom
 • uplatnenie používateľských práv
 • radenie výsledkov vyhľadávania
 • kontextové menu
 • náhľad na dokument
 • podpora písania komplexných dopytov
 • vyhľadávanie nad rôznymi zdrojmi

BENEFITY RIEŠENIA

 • informácie z rôznych zdrojov dostupné z jedného miesta a v zlomku sekundy
 • podpora slovenského jazyka
 • jednoduchá práca s informáciami
 • práca s oborvským množstvom informácií
 • podpora veľkého množstva dátových zdrojov
 • rozšírte vlastnosti vyhľadávača o funkčnosti, ktoré potrebujete
 • a mnohé iné
 

JEDNO VYHĽADÁVACIE POLE NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Webové rozhranie integrované do existujúceho riešenia alebo samostatné? Pre EntSearch žiadny problém. Je integrovateľný alebo použiteľný samostatne ako "Google like" riešenie.

 

DÁTA POD KONTROLOU A V BEZPEČÍ

Jednou z kritických biznis požiadaviek je mať neustále informácie pod kontrolou. EntSearch poskytuje rozšírenia zabezpečujúce auditing vykonávaných operácii, monitoring zdrojov a štatistické prehľady nad systémom. Tieto moduly Vám pomôžu získať prehľad nad dátami, spôsobe ich použitia ako aj infraštruktúrou, v ktorej bežia.