Anonyma

Modul Anonyma je nástroj pre správu osobných údajov, ktorý zabezpečuje celý proces anonymizácie osobných údajov, a to buď manuálnym alebo automatizovaným spôsobom. Okruh osobných údajov je možné na základe požiadavky prispôsobiť individuálne pre každého zákazníka, ktorý ako prevádzkovateľ vyšpecifikuje ďalšie vlastné údaje pre zaradenie do procesu anonymizácie.

Anonymizácia a pseudonymizácia osobných údajov podľa nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách.

ANONYMIZUJTE RÔZNE TYPY SÚBOROV

Pracujete vo svojej práci s mnohými typmi súborov? Anonyma má podporu pre všetky typy súborov.
Podporované súbory:
 • Plain text
 • RTF
 • DOC/X
 • Open dokument HTML
 • XLS/X
 • CSV
 • PDF
 • a iné

KĽÚČOVE VLASTNOSTI

 • aplikácia výrazne zjednodušuje proces zverejňovania dokumentov definovaných legislatívou
 • jednoduché naplnenie požiadaviek GDPR na pár klikov
 • na výber z niekoľkých možností anonymizácie (začiernenie, XXX, náhradné znaky)
 • automatizovaná anonymizácia s možnosťou manuálnej korekcie
 • možnosť anonymizovať nielen text, ale aj logá alebo podpisy
 • jednoduché užívateľské rozhranie
 • Anonyma ponúka preddefinované šablóny a vzory pre anonymizáciu v súlade s platnou legislatívou
 • možnosť konvertovania anonymizovaného dokumentu do PDF alebo iného podľa požiadaviek zákazníka

BENEFITY RIEŠENIA

 • výrazne zjednodušenie procesu anonymizácie dokumentov
 • úspora času pri zverejňovaní dokumentov
 • anonymizácia umožní trvalé odstránenie dôverných informácií z dokumentov
 • plnohnodnotná podpora slovenského jazyka
 • jednoduché a intuitívne rozhranie
 • aplikácia dokáže spracovať takmer akýkoľvek druh dokumentu
 • k dispozícií uživateľský support
 • Anonyma je integrovateľná na modul EntSearch alebo GDPR suite, alebo použiteľná samostatne
 • a mnohé iné