Prečo by ste mali využívať GDPR Suite ?

Zavedením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov do praxe sa mnohým osobám a firmám naskytla otázka ako efektívne, jednoducho a korektne spracovávať osobné údaje. Toto nariadenie sa týka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami. Rovnako sa týka aj tých, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií. Pri obrovskom množstve informačných systémov a dát ktoré sa v nich nachádzajú by správa a hľadanie osobných údajov zaberalo firmám aj jednotlivcom kvantum času. Ako sa s tým vysporiadať?

 

Nástroj GDPR Suite poskytuje rýchlu a efektívnu podporu na ochranu osobných údajov vďaka ktorému budete mať vždy aktuálny prehľad o tom, v akých dokumentoch a informačných systémoch sa nachádzajú osobné údaje. Nástroj dokáže automatizovane vyhľadávať v takmer akomkoľvek zdroji dát a identifikovať v ňom osobné údaje požadovanej osoby s plnohodnotnou podporou slovenského jazyka.

 

Vyhľadávané dáta môžu byť zadávané s diakritikou alebo bez, s veľkými alebo malými písmenami – GDPR Suite si s tým hravo poradí!

 

Neviete prečo naše nástroje identifikovali dané dokumenty alebo systémy, že obsahujú osobné údaje o dotknutej osobe? Prostredníctvom rozhrania nášho riešenia uvidíte zvýraznené časti dokumentov s osobnými údajmi a Vy tak vždy presne viete prečo boli vrátené práve dané výsledky. S nástrojom GDPR Suite sa už viac nebudete musieť obávať sankcii za porušenie zákona o ochrane osobných údajov. Vyskúšajte si riešenie u seba!