Anonymizovanie užívateľov praxi.

Ste firma, inštitúcia alebo jednotlivec? Potrebujete zabezpečiť anonymizáciu osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR? Pýtate sa čo sú to anonymizované údaje?
 
Anonymizované údaje sú osobné údaje upravené do takej formy, v ktorej ich nemožno priradiť dotknutým osobám, ktorých sa týkajú.
 
Modul Anonyma zabezpečí automatizované anonymizovanie osobných údajov s možnosťou manuálnej korekcie. Ako vstup môže byť importovaný dokument v takmer akomkoľvek formáte, náš modul si s tým hravo poradí. Výstupom bude dokument ktorý bude anonymizovaný v zmysle nariadenia GDPR. Anonymizované budú nie len osobné údaje vo forme textu ale v prípade potreby aj logá firiem, podpisy, obrázky. Anonyma poskytuje až tri stupne anonymizácie – Začiernenie, nahradenie symbolmi XXX, nahradenie náhodnými textovými znakmi. Neváhajte a vyskúšajte si modul Anonyma na vlastných dátach!